നടൻ നീരജ്‌ മാധവ്‌ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

മലയാളത്തിന്റെ യുവതാരം നീരജ്‌ മാധവ്‌ വിവാഹിതനായി. ദീപ്തിയാണ് വധു.

ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

0 Shares

LEAVE A REPLY