നടി സംസ്കൃതി ഷേണോയ് വിവാഹിതയായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

അനാർക്കലി, മരുഭൂമിയിലെ ആന എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തയായ നടി സംസ്കൃതി വിവാഹിതയായി. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

0 Shares

LEAVE A REPLY