വീണ്ടും ശ്രേയ ഘോഷാൽ മാജിക്; അങ്കിളിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി..

ശ്രേയ ഘോഷാൽ ആലപിച്ച അങ്കിളിലെ ‘ഈറൻ മാറും’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.

ഗാനം കാണാം

0 Shares

LEAVE A REPLY