”ഷമ്മി ഹീറോ ആണെടാ ഹീറോ” ; ആരാധകരെ ഇളക്കി മറിച്ച്‌ ഫഹദിന്റെ മാസ്സ്‌ ഡയലോഗ്‌ !!

”ഷമ്മി ഹീറോ ആണെടാ ഹീറോ” ; ആരാധകരെ ഇളക്കി മറിച്ച്‌ ഫഹദിന്റെ മാസ്സ്‌ ഡയലോഗ്‌ !!

0 Shares

LEAVE A REPLY